NU BESCHIKBAAR: Moresprudentie en het leren van organisaties over morele vraagstukken

Op 9 juni 2023 promoveerde Henriëtte Bout aan de Nyenrode Business Universiteit op het proefschrift getiteld ‘Moresprudentie en het leren van organisaties over morele vraagstukken’.

Onderzoekster Henriëtte Bout heeft onderzocht hoe organisaties omgaan met morele vraagstukken en hoe kennisoverdracht hieraan kan bijdragen. Haar onderzoek richtte zich voornamelijk op de factoren die het leren over morele vraagstukken ondersteunen of juist hinderen binnen organisaties. De bevindingen bieden inzichten voor organisaties die morele inzichten willen integreren en bieden handvatten voor het creëren van een werkomgeving waarin morele vraagstukken bespreekbaar zijn.

"
Henriette Bout Conscience

Henriëtte Bout, ConScience

‘Wanneer is gedogen goed?’ ‘Wanneer liggen verantwoordelijkheden bij de juiste persoon?’ ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’

Organisatieleren over morele vragen.

ConScience biedt onder andere:

Keynotes

Het verzorgen van lezingen op het gebied van bedrijfsethiek, moresprudentie en de werking van het geweten.

 

Masterclasses, cursussen en trainingen

Het begeleiden van moreel beraad, het opstellen van effectieve moresprudentie, ook train de trainer. Het verzorgen van cursussen ethiek voor universiteiten en hogescholen (inclusief kennisclips, responsiecolleges, opdrachten en toetsen).

 

Inhoudelijk expert-advies

Over het ontwerpen van morele leertrajecten, over kwesties met betrekking tot wetenschappelijke integriteit, ambtelijke integriteit en politieke integriteit.