Henriette Bout geïnstalleerd als bestuurslid van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

door | dec 22, 2014 | Bedrijfsleven, Ethiek, Maatschappij

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) en de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) geïnstalleerd. Deze twee nieuwe organisaties gaan bijdragen aan het (verbeteren van) welzijn van proefdieren in Nederland. De organisaties komen voort uit de bepalingen van de Europese Richtlijn 2010/63/EU die betrekking heeft op dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. Met de herziene Wet op de dierproeven (Wod) is die richtlijn op 18 december 2014 in onze nationale wetgeving opgenomen.

Nee, tenzij

Bij de presentatie van haar ‘Plan van aanpak dierproeven en alternatieven’ heeft Dijksma begin dit jaar al duidelijk stelling genomen. “Het uitgangspunt bij proefdieren is borging van het dierenwelzijn en een respectvolle omgang met dieren. Mijn lijn is ‘nee, tenzij’: alleen een dierproef als er geen alternatief is. Ik wil toe naar zo min mogelijk dierproeven en waar ze onvermijdelijk zijn naar optimale verfijning, vervanging en vermindering (de 3 V’s).” Belangrijk gevolg van de wet is meer transparantie bij de vergunningverlening die in het vervolg op landelijk niveau plaatsvindt. Die taak komt bij de Centrale Commissie Dierproeven te liggen. Op de website van de CCD vindt u meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de CCD.

Voorzitter en leden NCad

Het NCad is ingesteld voor de bescherming van die gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. Het Comité heeft een brede, inhoudelijke, adviserende en organiserende functie.

De NCad bestaat uit een voorzitter en zes leden, die allen benoemd zijn voor een periode van vijf jaar.

  • Dr. Herman Koëter, voorzitter, Managing Director Orange House Partnership, oud wetenschappelijk directeur European Food and Safety Authority
  • Dr. Jan-Bas Prins, Directeur Proefdiercentrum van het Leids Universitair edisch Centrum (LUMC)
  • Prof. Dr. Frauke Ohl, Hoogleraar Dierenwelzijn en Proefdierkunde Universiteit Utrecht, tevens voorzitter Raad voor Dierenaangelegenheden
  • Drs. Henriette Bout, Ethicus, Zelfstandig ondernemer, Universitair Docent Beroepsethiek voor biologen, Senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam
  • Prof. Dr. Pieter Roelfsema, Directeur Nederlands Herseninstituut (KNAW), Hoogleraar Universiteit van Amsterdam (AMC – UvA)
  • Dhr. Frank Dales, Algemeen Directeur/Bestuurder Dierenbescherming
  • Prof. Dr. Coenraad Hendriksen, instituut voor Translationele Vaccinlogie (Intravacc) en hoogleraar Alternatieven voor Dierproeven, Universiteit Utrecht

Bron: https://www.ncadierproevenbeleid.nl